L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

På sporet av Nordlystoget!

Narvik har tog, men mangler lisens. Det har imidlertid Tågkompaniet. I samarbeid kan det bli til chartertog. Vi håper å kunne teste ut et nytt konsept på Ofotbanen.

12.05.201610:20 Tore Olsen

Futurum og Forte Narvik har en tid jobbet med å få realisert chartertog på Ofotbanen. Nå nærmer man seg en løsning, og vi håper på testkjøring allerede fra høsten av.

Har motorvogn

Tågkompaniet, som tidligere har utført den norsk-svenske togtrafikken på Ofotbanen er på tur tilbake til regionen.

Det NSB-eide svenske togselskapet har nylig vunnet anbudene på flere strekninger i nabolandet, blant annet opp til Kiruna.

Og selskapet er heller ikke uvillig i å bevege seg vestover inn i Norge.

I Narvik står det togmateriell som er egnet til chartertrafikk. Taraldsvik Maskin har en motorvogn med kapasitet på 70 passasjerer som selskapet bruker i arbeid for Jernbaneverket.

For å kunne frakte togpassasjerer kreves det imidlertid helt andre lisenser enn det Taraldsvik Maskin har.

Har lisenser

Det er her Tågkompaniet kommer inn. For det svenske togselskapet har de nødvendige lisensene.

– Vi har vært i samtaler med Tågkompaniet, og de er positive til et samarbeid. Nå ser vi på når det kan være aktuelt å få gjennomført en eller flere test-turer, sier Norum.

Testkjøringen må imidlertid også klaffe med at Tågkompaniet skal starte opp trafikken på sine nye strekninger i høst.

– Det kompliserer det hele. Målet er å få til test nå i sommer eller høst, og så får vi se hva vi får til, sier Norum.

Han er glad for at Taraldsvik Maskin disponerer sitt motorvognsett og at dette trolig kan benyttes til chartertog.

At kapasiteten er på «bare» 70 passasjerer anser ikke Norum som noe betydelig problem.

– I forbindelse med et cruiseanløp vil det sikkert være mulig å håndtere passasjermengden ved å kjøre flere turer. Det er også mulig å koble sammen flere motorvogner.

Han peker på at et chartertog vil være vel så aktuelt også i vintersesongen.

– Kan vi få til et ekte nordlystog, vil det være unikt. Trolig det eneste av sitt slag i verden sier han.

Fra Fremover 02.05.2016

google map