L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Styret i Futurum

Futurums styre består av følgende personer:

13.05.201613:36 Ann-Hege Lund


Styreleder Heidi Sommerseth,
E-post: heidi@sommerseth.net
Administrasjonssjef, Sommerseth

Nestleder Kjetil Moe,
daglig leder, Narvikregionen Næringsforening.

Styremedlem Grete Rolandsen,
avdelingsleder, Multiconsult Narvik

Styremedlem Anett Kristensen,
økonomidirektør, Nordkraft AS.

Styremedlem Svein Erik Kristiansen,
ordfører, Evenes kommune.

Styremedlem Tor Asgeir Johansen,
ordfører, Tysfjord kommune.

Varamedlem Bengt-Ole Larsen,
medlem av LO i Ofoten.

Varamedlem Aud Ljunggren,
Tidl adm.koordinator LKAB Norge AS.

Varamedlem Tone Viklem Olsen,
daglig leder, Narvikmegler'n.

google map