L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Næringsfaglig vurdering

Futurum er saksbehandler og foretar næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV og etablerere som er stønadsberettiget.

16.06.201615:54 Ann-Hege Lund

Futurum AS

NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift, innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. Futurum foretar gratis vurdering på vegne av NAV.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map