Landbruk

Marianne Linder Olsen

Prosjektansvarlig

Kontakt:
E-post: marianne@futurum.no 
Telefon: +47 40 43 81 11

Nye Narvik kommune inneholder store landbruksarealer etter sammenslåingen av Narvik, Ballangen og nordøstre Tysfjord.

04.11.202112:58 Ann-Hege Lund

Landbruk er blitt en viktig næring i den nye storkommunen. Herunder ligger sannsynligvis muligheter for knoppskyting innen lokal videreforedling av mat, teknologi, reiseliv, urbant landbruk, og samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie for å danne et kompetansegrunnlag for videre hovedprosjekter relatert til landbruk.

Vi ser behov for nytenking og kompetanseheving innen landbruket i nye Narvik kommune. For å gjennomføre et større løft må er vi igang med kartlegging av tilgang på strategiske arealer, kompetanse og arbeidskraft, og ser på ulike prosjekter innenfor landbruk som satsingsområde.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.