Landbruk

Nye Narvik kommune inneholder store landbruksarealer etter sammenslåingen av Narvik, Ballangen og nordøstre Tysfjord.

Landbruk er blitt en viktig næring i den nye storkommunen. Herunder ligger sannsynligvis muligheter for knoppskyting innen lokal videreforedling av mat, teknologi, reiseliv, urbant landbruk, og samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie for å danne et kompetansegrunnlag for videre hovedprosjekter relatert til landbruk.

Vi ser behov for nytenking og kompetanseheving innen landbruket i nye Narvik kommune. For å gjennomføre et større løft må er vi igang med kartlegging av tilgang på strategiske arealer, kompetanse og arbeidskraft, og ser på ulike prosjekter innenfor landbruk som satsingsområde.