Containerbåt Nord-Norge med utgangspunkt i Narvik

Det er et ønske om etablering av en sjørute med containerførende båt mellom jernbane/havn i Narvik og utvalgte steder/havner i Nord-Norge.

13.05.201614:24 Ann-Hege Lund

Futurum AS Denne rapporten ser på mulighetene på nytt, blant annet i forhold til endrede rammebetingelser, markedsforhold, driftsformer, ruteopplegg, fartøy mv.

Illustrasjonsbilde - kart over Nord-Norge, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.