Containerbåt Nord-Norge med utgangspunkt i Narvik

Det er et ønske om etablering av en sjørute med containerførende båt mellom jernbane/havn i Narvik og utvalgte steder/havner i Nord-Norge.

Futurum AS Denne rapporten ser på mulighetene på nytt, blant annet i forhold til endrede rammebetingelser, markedsforhold, driftsformer, ruteopplegg, fartøy mv.

Illustrasjonsbilde - kart over Nord-Norge