L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Rapport Passasjerbåt Narvik-Lofoten-Vesterålen via Tysfjord

I 2007 opphørte båtruten mellom Narvik og Svolvær. Dette var slutten på en sammenhengende regulær ruteproduksjon over mange år mellom disse to byene. Båtruten var et godt tilbud både for lokalbefolkningen, skoleelever og turister.

13.05.201614:25 Ann-Hege Lund

Båten tok også med seg noe gods. Etter hvert som vegnettet ble utbygd, ble grunnlaget for regulær rutetransport av lokale passasjerer og gods mindre.

For blant annet reiselivsnæringen representerte denne båtruten et spesielt tilbud, med vakre
naturopplevelser og en mulighet til å kunne oppleve Ofotfjorden og Vestfjorden fra sjøsiden.

Transportutvikling AS har derfor, etter anmodning fra blant annet Futurum, næringslivet og
rederier, foretatt en vurdering av om det er mulig å starte opp en rute mellom disse byene,
først og fremst i sommerhalvåret,- og sett i sammenheng med et togtilbud til/fra Narvik.
Utenfor sommersesongen kan fartøyet benyttes til vinterturisme, charter og reservebåtløsning
for offentlig støttet rutetransport.

Transportutvikling AS

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map