Rapport Passasjerbåt Narvik-Lofoten-Vesterålen via Tysfjord

I 2007 opphørte båtruten mellom Narvik og Svolvær. Dette var slutten på en sammenhengende regulær ruteproduksjon over mange år mellom disse to byene. Båtruten var et godt tilbud både for lokalbefolkningen, skoleelever og turister.

Båten tok også med seg noe gods. Etter hvert som vegnettet ble utbygd, ble grunnlaget for regulær rutetransport av lokale passasjerer og gods mindre.

For blant annet reiselivsnæringen representerte denne båtruten et spesielt tilbud, med vakre
naturopplevelser og en mulighet til å kunne oppleve Ofotfjorden og Vestfjorden fra sjøsiden.

Transportutvikling AS har derfor, etter anmodning fra blant annet Futurum, næringslivet og
rederier, foretatt en vurdering av om det er mulig å starte opp en rute mellom disse byene,
først og fremst i sommerhalvåret,- og sett i sammenheng med et togtilbud til/fra Narvik.
Utenfor sommersesongen kan fartøyet benyttes til vinterturisme, charter og reservebåtløsning
for offentlig støttet rutetransport.

Transportutvikling AS
Illustrasjonsbilde fjord og fjell - vinter