Ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringen i Narvik

Reiselivsnæringen står for 33 % verdiskapingen i Narvik pr 2011, og er dermed en næring av stor betydning for Narvik.
Turister på besøk i Narvik legger imidlertid igjen penger også i andre næringer som bl.a. handel og andre
tjenesteytende næringer.

Rapport
10.04.201813:12 Ann-Hege Lund
Illustrasjonsbilde - forsiden av analyse - ringer i vannet, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.