Ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringen i Narvik

Reiselivsnæringen står for 33 % verdiskapingen i Narvik pr 2011, og er dermed en næring av stor betydning for Narvik.
Turister på besøk i Narvik legger imidlertid igjen penger også i andre næringer som bl.a. handel og andre
tjenesteytende næringer.

Rapport 2011
Illustrasjonsbilde - forsiden av analyse - ringer i vannet