L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Ringvirkningsanalyse for reiselivsnæringen i Narvik

Reiselivsnæringen står for 33 % verdiskapingen i Narvik pr 2011, og er dermed en næring av stor betydning for Narvik.
Turister på besøk i Narvik legger imidlertid igjen penger også i andre næringer som bl.a. handel og andre
tjenesteytende næringer.

Rapport
10.04.201813:12 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map