Masterplan - Narvik som reisemål II

I 2008-2009 utførte Mimir en evaluering fra prosessene tilknyttet Masterplan.  På bakgrunn av Mimirs vurdering har Futurum AS, Narvikgården AS og Destinasjon Narvik i fellesskap utviklet en strategi for det videre arbeidet. 

Evaluering og Strategi 2009
22.10.201814:39 Ann-Hege Lund

I 2001 igangsatte Futurum AS en forstudie (Fase 1) for Masterplan for Narvik som Reisemål. Våren 2002 startet forprosjektet (Fase 2) som hadde som mål å utarbeide Masterplanen. Arbeidet ble formalisert høsten 2002 og gikk frem til august 2003. ”Masterplan for Narvik som helårig reisemål – Fra ord til handling” (fase 3) ble igangsatt februar 2004. I denne fasen tok man fatt i de sentrale utviklingsområdene og utfordringene som var prioritert i Masterplanen. Fra ord til handling ble sluttført
november 2006. Prosjektet bestod av 14 delprosjekt/underprosjekt.

Rapporten kan lastes ned, se til venstre på siden.

Masterplan for Narvik som reisemål - Evaluering og Strategi 2009

Ann-Hege Lund
Illustrasjonsbilde fra Fjellheisrestauranten i Fagernesfjellet med utsikt over Ofotfjorden, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.