Masterplan - Narvik som reisemål II

I 2008-2009 utførte Mimir en evaluering fra prosessene tilknyttet Masterplan.  På bakgrunn av Mimirs vurdering har Futurum AS, Narvikgården AS og Destinasjon Narvik i fellesskap utviklet en strategi for det videre arbeidet. 

Evaluering og Strategi 2009

I 2001 igangsatte Futurum AS en forstudie (Fase 1) for Masterplan for Narvik som Reisemål. Våren 2002 startet forprosjektet (Fase 2) som hadde som mål å utarbeide Masterplanen. Arbeidet ble formalisert høsten 2002 og gikk frem til august 2003. ”Masterplan for Narvik som helårig reisemål – Fra ord til handling” (fase 3) ble igangsatt februar 2004. I denne fasen tok man fatt i de sentrale utviklingsområdene og utfordringene som var prioritert i Masterplanen. Fra ord til handling ble sluttført
november 2006. Prosjektet bestod av 14 delprosjekt/underprosjekt.

Rapporten kan lastes ned, se til venstre på siden.

Masterplan for Narvik som reisemål - Evaluering o

Ann-Hege Lund
Illustrasjonsbilde fra Fjellheisrestauranten i Fagernesfjellet med utsikt over Ofotfjorden