Ofotbanen - grønn transportkorridor

Narvik er det største og raskest voksende transportknutepunktet i Nord-Norge i
følge den nasjonale godsanalysen. Alle typer gods øker på Ofotbanen – sjømat, dagligvarer,
malm og mineraler til svensk industri. Investeringer på Ofotbanen er den
mest lønnsomme investeringen i banesektoren i Norge fram mot 2029.

Økte godsmengder krever dobbeltspor på Ofotbanen

Det slår de statlige transportetatene fast i plangrunnlaget til neste Nasjonale transportplan. To milliarder kroner foreslås til utbygging av dobbeltspor på én tredjedel av strekningen.
Den første parsellen dobbeltspor på norsk side vil gå i tunnel gjennom det mest værharde fjellplatået på strekningen og vil gjøre den viktige korridoren mindre sårbar.

Transportene over Ofotbanen har stor samfunnsmessig verdi. Les mer her, eller last ned pdf'en til venstre.

Ofotbanen - grønn transportkorridor