Ofotbanen - grønn transportkorridor

Narvik er det største og raskest voksende transportknutepunktet i Nord-Norge i
følge den nasjonale godsanalysen. Alle typer gods øker på Ofotbanen – sjømat, dagligvarer,
malm og mineraler til svensk industri. Investeringer på Ofotbanen er den
mest lønnsomme investeringen i banesektoren i Norge fram mot 2029.

15.01.201909:03 Ann-Hege Lund

Økte godsmengder krever dobbeltspor på Ofotbanen

Det slår de statlige transportetatene fast i plangrunnlaget til neste Nasjonale transportplan. To milliarder kroner foreslås til utbygging av dobbeltspor på én tredjedel av strekningen.
Den første parsellen dobbeltspor på norsk side vil gå i tunnel gjennom det mest værharde fjellplatået på strekningen og vil gjøre den viktige korridoren mindre sårbar.

Transportene over Ofotbanen har stor samfunnsmessig verdi. Les mer her, eller last ned pdf'en til venstre.

Ofotbanen - grønn transportkorridor

, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.