Reiselivet før, under og etter pandemien

Rapporten beskriver utviklingen i næringen før, under og etter pandemien

En rapport av Menon høsten 2021

Denne rapporten er skrevet høsten 2021, i en periode hvor norsk reiselivsnæring er i ferd med å reise seg igjen etter krisen som ble skapt av koronapandemien. Utenlandsmarkedene stoppet nesten helt, yrkesmarkedet var kraftig redusert, og nordmenns ferievaner endret seg dramatisk; fra utenlandsferie til ferie i Norge, og fra mange kortreiser til opplevelser over hele Norge i sommerferien. Det er fremdeles stor usikkerhet om hvilke endringer som blir varige og hvilke som forsvinner med avvikling av reiserestriksjoner og andre smitteverntiltak.


Rapporten beskriver utviklingen i næringen før, under og etter pandemien. Det er bygget en prognosemodell for utvikling for fire kundesegmenter i fem bransjer. Kundesegmentene er: Utenlandske gjester (eksportkunder), norske feriereisende, yrkesreiser (møter, konferanser etc) og lokalbefolkningens eget forbruk. Disse fire segmentene har ulik betydning i de fem reiselivsbransjene: Overnatting, servering, opplevelser (aktiviteter og kultur), transport og formidling.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra NHO Reiseliv. Menon Economics står fullt og helt ansvarlig for innholdet i rapporten. Menon håper at rapporten vil være nyttig i enkeltbedrifters,
destinasjoners og myndigheters strategiarbeid og planlegging.

Norsk Reiseliv før, under og etter pandemien - Me