Ringvirkningsanalyse av et alpin-VM i Narvik

Potensielle ringvirkninger av et alpin-VM 2027

En rapport av Menon vinteren 2022

På oppdrag fra Visit Narvik har Menon gjennomført en analyse der man ser både på økonomiske ringvirkninger av et alpin-VM, og samfunnsøkonomisk nytteverdi for befolkningen. Resultatet ble presentert i et åpent møte på Folkets Hus 31. mai i år.

I tillegg er omdømme- og markedsføringseffekter av arrangementet analysert. Du kan også lese om hva alpin-VM vil kunne bety for reiselivsnæringen.

Et alpin-VM vil kunne skape store verdier og sysselsettingseffekter. Den samlede verdiskapningen er beregnet til 1,3 mrd kroner, hvorav halvparten ventes som direkte effekter fordelt lokalt, regionalt og nasjonalt. Samfunnsnytten av alpin-VM kan være flere hundre millioner kroner, og Nord-Norges markedsposisjon innen reiseliv vil bli betydelig styrket. For å styrke momentum og opprettholde etterspørsel vil det være viktig med profesjonell kommunikasjonsstrategi og kommersielle markedskampanjer.

Her er det mange interessante tall å se på. God lesning!

Ringvirkninger av et alpin-vm 2027 i Narvik

Jan Arne Pettersen/Visit Narvik
Alpin skiløper i Narvikfjellet