L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Tilrettelegging DRI-verk Narvik

Rapporten tar for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-verk i Narvik.

02.08.201608:58 Ann-Hege Lund

Dette forprosjektet har tatt for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-anlegg i Narvik. Herunder tomteavklaringer, myndighetstillatelser, KU miljø, industrielle samarbeidspartnere og mulige finansiører.
Det er et godt utgangspunkt, men for å lykkes fram til en investeringsbeslutning, så må arbeidet intensiveres og innrettes mot de rette beslutningstakerne. Dette er primært industrielle aktører.

Rapporten er utarbeidet av Naturgass Nord.

Tilrettelegging for DRI-verk i Narvik

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map