L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Banekorridoren for fremtiden

En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen.

02.08.201609:22 Ann-Hege Lund

Næringslivet sparer 200 millioner kroner årlig på å frakte gods med Ofotbanen. Disse oppsiktsvekkende tallene fremgår i rapporten «Banekorridoren for framtiden», som dokumenterer samfunnsnytten av Ofotbanens miljøvennlige transport av varer inn til landsdelen, og hvor viktig banen er blitt for eksport av fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

Banekorridoren for fremtiden

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map