Banekorridoren for fremtiden

En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen.

Næringslivet sparer 200 millioner kroner årlig på å frakte gods med Ofotbanen. Disse oppsiktsvekkende tallene fremgår i rapporten «Banekorridoren for framtiden», som dokumenterer samfunnsnytten av Ofotbanens miljøvennlige transport av varer inn til landsdelen, og hvor viktig banen er blitt for eksport av fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

Banekorridoren for fremtiden

Ilustrasjonsbilde - malmkuler på forsiden av rapport