L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2015

De siste årene har Nord-Norge hatt klart høyere vekst enn resten av landet.

02.08.201609:25 Ann-Hege Lund

Store investeringer, økende eksport og høye forventninger knyttet til petroleumsressursene har vært viktige drivere for denne utviklingen.

Konjunkturbarometer Nord-Norge 2015

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map