Stetinden som symbol på bærekraft og naturvennlighet

I samarbeid med flere aktører i Narvik ønsker Narvik kommune å utvikle Stetinden til å bli en sterk merkevare og et fyrtårn for grønn næringsutvikling og bærekraftig reiselivsutvikling.

Stetinden

Narvik kommune skal knytte seg til den nasjonale politikken for grønt skifte. Vi skal bidra til å oppfylle Norges internasjonale klimaavtaler, Paris-avtalen og klimaavtalen med EU. Kommunen skal samarbeide med andre kommuner, organisasjoner og næringsliv for å finne gode løsninger og sikre lokal grønn verdiskaping.

For å oppnå dette ønsker vi å benytte Stetinden som vår merkevare og fyrtårn for grønn næringsutvikling, og innenfor markedsføringen av Narvik som bærekraftig reisemål.

Det vil gjennomføre ulike delmål for å nå et felles mål; Stetinden som symbol på bærekraft og naturvennlighet.

Det første delmålet er nå realisert, og SenseStetind er lansert.

Om SenseStetind

  • Prosjektet SenseStetind skal utvikle sanseporter som plasseres strategisk i Narvik kommune, både fysisk og digitalt.
  • I Narvik kommune er vi heldige som har en tekst; Stetinderklæringen, og et symbol, fjellet Stetinden, som kan brukes som et verktøy for å knytte oss og naturen sammen. Kunnskap om naturen og om hvordan ta vare på den til kommende generasjoner er viktig.
  • I 2021 har vi utviklet vi en kunstinstallasjon (fysisk sanseport) og en nettside (digital sanseport). Det er også mulig å utvikle flere sanseporter i fremtiden.
  • SenseStetind er tuftet på bærekraftsmålene 4, 11, 12, 16 og 17.
  • Prosjektet er finansiert av

Sanseport

  • En sanseport kan være en fysisk eller digital ting.
  • Sanseporten skal representere et steds særegenhet med utgangspunkt i landskapet, kultur- og naturressurser, og unges forhold til stedet.
  • Når du ser en sanseport skal den utfordre sansene og nysgjerrigheten din, og bidra til refleksjon og ettertanke.
  • Konseptet sanseporter ble utarbeidet i studentoppgaven som Line Benjaminsen og hennes medstudenter utarbeidet i emnet Strategisk landskapsplanlegging ved NMBU. En av metodene som ble brukt her var stadkjensle-analyse (stadkjensle = sense of place)

Sommeren 2021 har vi fått utviklet vi en kunstinstallasjon (fysisk sanseport) og en nettside (digital sanseport). Den fysiske sanseporten er utarbeidet av Alvin Jensvold og produsert av BAMEK. Det digitale nettstedet sensestetind.no er utviklet av Riktig Spor, og lanseres 2. desember.

Det er også utviklet to undervisningsoppgaver til grunnskole og videregående skole som går på bærekraftsmålene, klima- og miljøbevissthet, naturglede og respekt for naturen.

Ann-Hege Lund
Stetinden i vinterdrakt med blåtoner.