Konkurranse byggeprosjekt Evenes flystasjon

Forsvarsbygg er nå klar for å lyse ut konkurransen om anleggshotell og byggherrekontorer på Evenes flystasjon. Er næringslivet klar?

Forsvaret 2020
10.10.201712:30 Ann-Hege Lund

Forsvarsbygg er nå klar for å lyse ut konkurransen om anleggshotell og byggherrekontorer på Evenes i Doffin. Er næringslivet klar?

Status: Konkurransen er planlagt utlyst på Doffin 4. kvartal 2017.

Omfang: Opprettelse av skalerbare midlertidige modul/brakkebygg; anleggshotell med opphold, kantine, velferd og byggherrekontor inne på flystasjonen. Foreløpige behov er på ca 110 kontorplasser og 136 senger.

Anleggsstart: 3. - 4. kvartal 2018 (første fase)

"Forsvaret kraftsamler i Ofoten med Evenes flystasjon som nav. For å legge til rette for denne etableringen og for å sikre en maksimal kapitalisering på Stortingets beslutning ønsker Ofoten Regionråd å iverksette prosjektet Forsvaret 2020."

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Kjetil Strokkenes

kjetil@futurum.no | Tlf 986 05 961

Forsvarsbygg
Illustrasjonsbilde - byggeprosjekt flyplass, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.