Fengsel Midtre Hålogaland

Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer knyttet til straffegjennomføringskapasitet. Det har oppstått en underdekning mellom behovet for straffegjennomføringsplasser og antallet idømte straffegjennomføringsdøgn

Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer knyttet til straffegjennomføringskapasitet. Det beregnes et behov for 550 nye soningsplasser i Norge innen 2020. 150 av disse nye soningsplassene forventes plassert i Kriminalomsorgsområde Nord, der Midtre Hålogaland i dag er det eneste området uten noen form for soningskapasitet. Midtre Hålogaland er Nord-Norges mest befolkede område og utgjør 16,2 % av befolkningsmengden i Kriminalomsorgsområdet.

I dette konseptet foreslås det etablert et nytt fengsel med 96 soningsplasser på Herjangshøgda i Narvik Kommune. Ved ønske/behov kan konseptet skaleres ned eller opp, eksempelvis til 50 eller 150 soningsplasser. Fengselets plassering er ideell med hensyn til «nærhetsprinsippet» og det er lagt opp til en konseptuell løsning som optimaliserer drift og minimaliserer driftskostnader. Tomten som er foreslått, er ferdig regulert og byggeklar.

Narvikgården og Futurum samarbeider om prosjektet.