L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Fengsel Midtre Hålogaland

Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer knyttet til straffegjennomføringskapasitet. Det har oppstått en underdekning mellom behovet for straffegjennomføringsplasser og antallet idømte straffegjennomføringsdøgn

01.08.201613:56 Ann-Hege Lund

Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer knyttet til straffegjennomføringskapasitet. Det beregnes et behov for 550 nye soningsplasser i Norge innen 2020. 150 av disse nye soningsplassene forventes plassert i Kriminalomsorgsområde Nord, der Midtre Hålogaland i dag er det eneste området uten noen form for soningskapasitet. Midtre Hålogaland er Nord-Norges mest befolkede område og utgjør 16,2 % av befolkningsmengden i Kriminalomsorgsområdet.

I dette konseptet foreslås det etablert et nytt fengsel med 96 soningsplasser på Herjangshøgda i Narvik Kommune. Ved ønske/behov kan konseptet skaleres ned eller opp, eksempelvis til 50 eller 150 soningsplasser. Fengselets plassering er ideell med hensyn til «nærhetsprinsippet» og det er lagt opp til en konseptuell løsning som optimaliserer drift og minimaliserer driftskostnader. Tomten som er foreslått, er ferdig regulert og byggeklar.

Narvikgården og Futurum samarbeider om prosjektet.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map