L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Teknologiparken

Futurum AS iverksetter nå et forprosjekt; Teknologiparken, som skal utarbeide rammer og plan for iverksettelse av et påfølgende Hovedprosjekt (3-5 år). Hovedprosjektet skal etablere Narvik som et framtidig teknologisk industrielt kraftsenter i nord, bl.a. bygd på «Industri 4.0», der produksjon, digitalisering/IT og kompetansenettverk er viktige elementer.
Prosjektet skal også bygge på Narvikregionens fortrinn innen næring og kompetanse.

14.09.201613:43 Ann-Hege Lund

Narvik Kommune har en lang historie som industriby og de siste førti år har begrepet «Teknologibyen i Nord» befestet seg. Det er utviklet et unikt teknologisk kompetansemiljø basert på tre grunnleggende historiske pilarer;

 

  • LKAB
  • Norges Arktiske Universitet
  • Etableringen av Kongsberg Våpenfabrikk 1976

 

Miljøet har eksportert kompetanse til en rekke av de høyteknologiske aktører i Norge, i tillegg til at det har vært grunnlag for nyetablering og knoppskyting i regionen og landsdelen.

 

Imidlertid er det et faktum at samtidig som universitetsmiljøet har hatt en stabil utvikling, har det teknologiske produksjonsmiljøet i byen og regionen sakte og sikkert blitt redusert og utgjør i dag en liten del av regionens verdiskaping.

 

Det kan være mange årsaker til den negative utvikling:

 

  • Vekstnæringer som petroleum og havbruk har konkurrert om kompetansen og flyttet fokus,- samtidig som regionen bare i liten grad har tilegnet seg disse «nye næringene»
  • Den industrielle aktiviteten har i stor grad manglet lokal eierskap.
  • Produksjonsmiljøene har ofte vært «produksjonssatelitter», med for liten kompetanse og kontroll på produktutvikling, marked og markedsutvikling.
  • Det har ikke etablert seg en tilstrekkelig interaksjon mellom kompetansemiljøet (UIT/ Høyskolen), industrien og utviklingsmiljøet for øvrig.

 

Det er nå avgjørende å iverksette et utviklingsarbeid og etablere prosesser som skal etablere Narvik og regionen som nasjonalt ledende innenfor industriell teknologisk utvikling og produksjon.

Prosjektet målsetting er å identifisere, evaluere og beslutte riktige satsingsområder for et Hovedprosjekt. Herunder også planlegge og finansiere gjennomføring av Hovedprosjektet.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map