L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Utviklingsprogram Narvik Del I

Narvik kommune var i 2012-13 sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser,
og lav tilgang på nye etableringer. REC Scancell, Hurtigruten ASA og ICA/COOP hadde alle
vedtatt å legge ned/flytte fra Narvik, hvilket innebar bortfall av 4-500 arbeidsplasser. Disse kom
på toppen av en nedadgående utvikling over flere år.

14.09.201615:26 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map