Utviklingsprogram Narvik

Narvik kommune var i 2012-13 sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser,
og lav tilgang på nye etableringer. REC Scancell, Hurtigruten ASA og ICA/COOP hadde alle
vedtatt å legge ned/flytte fra Narvik, hvilket innebar bortfall av 4-500 arbeidsplasser. Disse kom
på toppen av en nedadgående utvikling over flere år.

14.09.201615:26 Ann-Hege Lund
Illustrasjonsbilde: Mennesker på kontor, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.