Utviklingsprogram Narvik

Narvik kommune var i 2012-13 sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser,
og lav tilgang på nye etableringer. REC Scancell, Hurtigruten ASA og ICA/COOP hadde alle
vedtatt å legge ned/flytte fra Narvik, hvilket innebar bortfall av 4-500 arbeidsplasser. Disse kom
på toppen av en nedadgående utvikling over flere år.

Illustrasjonsbilde: Mennesker på kontor