Ann-Hege Lund - Administrasjonsleder & Rådgiver

+47 99 04 31 80 | ann-hege@futurum.no

13.05.201613:34 Ann-Hege Lund
John-Inge Lund
Ann-Hege Lund, Futurum AS - Foto: John-Inge Lund, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.