Arena Nord

Utviklingsklyngen Arena Nord skal drive militær og sivil industriell virksomhet, forskning, utvikling og utdanning basert på Forsvarets tilstedeværelse i Nord Norge.

Arena Nord er en fysisk utviklingsarena som etableres på Elvegårdsmoen i Bjerkvik i Narvik Kommune, hvor brukeren, forskningsmiljøer, utdanningsmiljøer og sivilt internasjonalt, nasjonalt og regionalt næringsliv møtes i en samhandling som skal bidra til samfunnsmessig forsvar- og næringsmessig utvikling i nord. 

Ideen er forankret i LTP 2021 – 20241 og Svendsen-utvalgets rapport.   

Bjerkvik ligger midt i «Kraftsamlingsområdet Ofoten».  I dette området bor det flest mennesker i Nord Norge ( 140.000) med byene Narvik og Harstad som de største sentra.  Her er fungerende samfunnslogistikk med jernbane, havner, 2 store flyplasser, sykehus og flere teknologibaserte aktører innenfor havbruk, petroleum, fiskeri og annen virksomhet. 

UIT – Norges Arktiske Universitet har hovedsete i Tromsø med campus i Harstad og Narvik.  I Narvik bl.a. med fakultet for ingeniørvirksomhet og teknologi. 

Bjerkvik er det eneste sted i Norge hvor man innenfor en times bilkjøring når alle Forsvarets våpengrener; Sjøforsvarets base på Ramsund i Tjeldsund Kommune, Evenes Flystasjon,  Forsvarets verksteder (FLO ) i Ramsund, Osmarka (Evenes Kommune) og Bjerkvik (Narvik Kommune) , HV 16 i Bjerkvik, Narvik Havn og Hæren i Indre Troms (Bardu og Målselv) samt hovedområde for alliert mottak (Bogen – Narvik Havn).

Utviklingsklyngen Arena Nord, en fysisk arena som etableres nærmest mulig FVBJ3 på grensen mellom sivilt og militært område, noe som muliggjør fysisk skille mellom gradert militær virksomhet og sivil virksomhet. 

En fysisk arena hvor brukeren, forskeren og produsenten møtes.  En arena som skal inneholde: 

  • Forskning og utvikling basert på geografiske og kompetansemessige fortrinn, eksempelvis kaldt klima teknologi, elektrifisering, autonomi, robotisering kunstig intelligens og andre mindre og større utfordringer som Forsvaret og annen industri møter i sin virksomhet i nord. 
  • Militært og sivilt vedlikehold, oppgradering, komponentproduksjon og delproduksjon av militært materiell. 
  • Militær og sivil utdanning. Herunder videreføring av avtale inngått mellom FLO og UIT Narvik angående karrierefremmende utdanning innenfor logistikk.  

  

Naturlige aktører i klyngen vil være  

  • FVBJ Forsvarets Verksted i Bjerkvik (FLO). I kraft av sin plassering i kraftsamlingsområdet, kompetanse og posisjon som referanseverksted for flere militære teknologiske systemer. 
  • FOU aktører som UIT Narvik, FFI4 , SINTEF Narvik og andre relevante    
  • Nasjonal forsvarsindustri som KDA5 , Rheinmetall Norway AS, Bertel O Steen AS og andre som samhandler tett med Forsvaret. 
  • Internasjonal forsvarsindustri som Hanwha, FFG6, BAE Hägglund, Thyssen, Lockhead Martin, Boeing, som alle leverer produkter og tjenester til det norske forsvar. 
  • Annen nasjonal/regional teknologisk industri, som har en virksomhet innenfor rammen av Forsvarets teknologiske utfordringer; Equinor AS (Harstad), Grovfjord Mekaniske AS m.fl. 
  • Regionale industrielle aktører med ambisjon om å  utvikle sin virksomhet mot Forsvarsmarkedet direkte eller indirekte.