Mobilitet og reiseliv

Futurum har prosjektledelse for AURORAL, et EU-prosjekt som går ut på å styrke økonomien i distrikt som henger etter på digital utvikling, og ikke har de samme mobilitetstilbudene som storbyer i sentrale strøk.

EU-prosjekt

Hensikten med prosjektet er å styrke distriktet gjennom å utvikle en digital plattform der relevante tjenester til innbyggerne kan tilbys. Plattformen skal også brukes til å bygge flere reislivsprodukter- og tjenester innenfor blant annet utvidet virkelighet (AR), og linke disse attraksjonene og produktene i hele distriktet opp mot gode mobilitetstjenester.

Horizon 2020-prosjektet AURORAL har hele 25 europeiske partnerbedrifter fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike roller. Prosjektets seks andre pilotområder befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania. 

Smart Innovation Norway ved seniorrådgiver Mikael af Ekenstam, støtter Narvik kommune med gjennomføringen av piloten.

Kjernen i hovedprosjektet (som heter AURORAL) går på å etablere en dataplattform som kan brukes for å forbedre tjenestetilbudet i grisgrendte strøk i Europa. Mulighetene vil testes ut i ulike demonstrasjonsprosjekter og det vil være demonstrasjonsprosjekter rettet mot reiseliv i Portugal (Alentejo), Østerrike (sødre Burgenland), Italia (Piemonte) og Narvik. I demonstrasjonsprosjektet i Narvik skal vi bruke dataplattformen til å gjøre følgende:

  • Utvikle løsninger for utvidet virkelighet (AR) som kan brukes for å styrke eksisterende attraksjoner i regionen.
  • Teste ut hvorvidt dataplattformen kan brukes for besøksforvaltning, som kan være med på å styrke eksisterende arbeid med bærekraftig reisemålsutvikling.
  • Legge til rette for nye transporttjenester til de attraksjoner som er med i prosjektet, spesielt de som ligger utenfor allfarvei.

Prosjektperioden er 2021-2024 og prosjektet startet opp i februar 2021. Narvik kommunes del av prosjektet ivaretas av Futurum. Prosjektleder er Truls Torblå.

AURORAL er et akronym for Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application.

For spørsmål eller innspill til prosjektet, ta gjerne kontakt; truls@futurum.no