Bærekraftig reisemål

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.

Bærekraftig destinasjonsutvikling

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Merkeordningen bærekraftig reisemål består i hovedsak av følgende:

- For å kartlegge status er det utarbeidet en standard for bærekraft i reisemål. En rekke kriterier og indikatorer må besvares, bygges tiltak rundt og forbedres på sikt.

- En del av merkeordningen er en arbeidsprosess som skal hjelpe reisemålet med å levere på standardens krav. Med merkeordningen bygger reisemålet grunnlaget for et langsiktig arbeid for økt bærekraft i reiselivet.

- I bunnen ligger en politisk og næringsmessig vilje i lokalsamfunnet om en mer bærekraftig steds- og reisemålsutvikling.

Standard for Bærekraftig reisemål er et kvalitetssystem og en forbedringsprosess med tydelige krav til hva som må oppnås av reisemålet for å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål. 

Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av en rekke kriterier og indikatorer som skal besvares og dokumenteres.

Standard for Bærekraftig reisemål versjon 2.0 ble ferdig i juli 2017 etter en omfattende prosess med innspill fra reisemålene selv, fra Innovasjon Norges Fagråd for merkeordningen og fra det internasjonale godkjenningsorganet Global Sustainable Tourism Council (GSTC). I tillegg er det gjort tilpasninger i forhold til generelle endringer i reiselivet og reiselivets rammebetingelser. Neste revidering av Standarden er i 2020/2021.

I begynnelsen av Juni 2018 kom meldingen fra Regjeringen om at den norske standarden "Bærekraftig reisemål" er godkjent av det internasjonale organet Global Sustainable Tourism Council (GSTC)!

Handlingsplan Bærekraftig reisemål

Ann-Hege Lund
Skamdalen/Beisfjord