Personvernerklæring for Futurum

Futurum AS er opptatt av personvern og sikkerhet for personopplysninger.

GDPR

PERSONVERNERKLÆRING FOR FUTURUM AS

1.       INNLEDNING

 

Futurum AS er opptatt av personvern og sikkerhet for personopplysninger.

 

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan Futurum AS samler inn og behandler personopplysninger om kontraktsparter, kunder, interessenter, brukere av våre tjenester, leverandører og andre samarbeidspartnere. 

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til kontrakter og avtaler. Vi behandler også personopplysninger om samarbeidspartnere og personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er først og fremst alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse. 

Futurum AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

 

2.       MER OM VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

2.1   Kontrakts- og avtaleforhold

 

Futurum AS behandler hovedsakelig personopplysninger i forbindelse med kontrakt- og avtaleinngåelser, ved etablererveiledning og næringfaglige vurderinger. Opplysningene kan omfatte opplysninger om kontraktsparter, interessenter og andre med tilknytning til saken, i tillegg til forretningsmessige forhold. Opplysningene kan også omfatte sensitive personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysningene hvis det foreligger rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. 

2.2   Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, for eksempel for utsendelse av informasjon og tilbud. Opplysningene som behandles for dette formålet, omfatter bl.a. navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Slike markedsaktiviteter bygger på samtykke fra den enkelte mottaker.

Du kan til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne type henvendelser. 

2.3   Annen behandling

Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke. 

2.4  Post inn til Futurum AS

All post til og fra Futurum er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. Posten blir sortert og det blir vurdert om den skal overføres til arkivsystemet. All post som blir ført i arkivsystemet kommer på postlisten. Vår postliste ligger ikke offentlig på vår hjemmeside, men alle har tilgang til å be om innsyn i vår postliste.

E-post er ingen trygg forsendelse. Send derfor ikke sensitive, taushetsbelagte aller andre fortrolige opplysninger i en e-post.

 

3.       AVTALER MED DATABEHANDLERE

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandørene vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder Funn IT, Økoråd og Seria AS.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. 

4.       SIKKERHET, LAGRING OG SLETTING

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i våre systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger.

Personopplysningene lagres i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem samt i fysiske mapper. Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang til å utføre sine oppgaver. 

Kontorleder er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. 

Vi har også vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer. 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

5.       DINE RETTIGHETER

Alle som er registrert i en av Futurum AS’ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Hvis du mener at personopplysningene vi har registrert på deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake. 

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. 

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/ EØS. 

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet.

 

Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

 

6.       KONTAKT OSS

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte vår personvernansvarlig.

 

Kontaktinformasjon:

ann-hege@futurum.no

eller Futurum AS
v/Ann-Hege Lund
Postboks 609, 8507 Narvik
Telefon: 769 67 300
Mobil: 990 43 180

 

Illustrasjonsbilde - GDPR - personvernerklæring