Offentlig søkerliste

Om du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak.

 

25.03.202111:07 Ann-Hege Lund

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Denne inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker.

I henhold til Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om en søker likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren ber om dette. Saksbehandler vurderer om den enkelte anmodningen skal tas til følge. I vurderingen skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen.

Om du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak.

 

Merk at anmodningen om unntak kun gjelder denne stillingen.

 

Dersom anmodningen ikke blir innvilget, vil du få beskjed om dette. Du får da valget mellom å opprettholde søknaden (og vises i offentlig søkerliste) eller trekke søknaden din.

 

Merk! Anmodningen gjelder kun offentlig søkerliste. Alle søkere til stillingen vil vises i den utvidede søkerlisten. Denne er kun tilgjengelig på forespørsel for den enkelte søker.

, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.