L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Om Futurum

Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til 2000. Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt 3-400 nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut.

12.05.201613:06 Tore Olsen

Futurum – for å sikre vekst og velferd

Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik sitt næringsselskap og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning.

I de over tyve årene som har gått etter dette har Futurum vist sin berettigelse.

Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden.                          

Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen. Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten, og ved revisjonen i 2010 ble visjonen vedtatt til å være “En sterk region – et attraktivt Narvik”. Dette gjenspeiler et enda sterkere regionalt fokus. Selskapet har også hatt god kontakt med kommuner i Sør-Troms.

Narvik Kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling.                                                            

Det viser seg at det er positivt og viktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted. Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommuner for denne løsningen, og modellen som kommunen har valgt brukes etter hvert flere andre steder.

Eierforhold i Futurum var inntil juni 2018 som følger. Pr juli 2018 er Futurum 100 % eid av Narvik kommune.

Eiere Aksjer Eierandel
Narvik kommune 1276 43,25
Narvikregionen Næringsforening 674 22,80
Nordkraft AS 600 20,35
Narvikgården AS 100 3,39
Narvik Havn KF 100 3,39
Sparebanken Narvik 50 1,69
Ballangen Næringsforum 50 1,69
UiT Narvik 50 1,69
LO i Ofoten 50 1,69

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map