L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Har du råd å la være?

Vil dere utvikle eller forbedre deres varer, tjenester eller produksjonsprosesser kan dere ha rett til betydelige finansielle bidrag gjennom SkatteFUNNs ordningen. Vår erfaring er at en rekke virksomheter ikke krever sin rett til finansiell støtte etter denne ordningen.

26. april Frokostseminar
10.04.201812:19 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map