L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Rolleforståelse i aksjeselskaper

Oppfriskning og innsikt i sentrale rammer for de ulike rollene i et aksjeselskap for å skape gode arbeidsbetingelser og effektiv drift.

28. aug Næringskafé | frokost
15.06.201814:44 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map