Frivillighet, kultur og idrett

Arbeider du innenfor frivillighets- og idrettssektoren, og har måttet avlyse, stenge eller utsatt arrangementet ditt som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i fbm koronaviruset?

Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020. NB! Søknadsfrist er 21. april 2020

En oversikt over tilskudd som finnes til kultur, lag og foreninger finner du også her på Narvik kommunes nettsider: Narvik kommune - Samfunn, kultur og idrett.

Eller følg gjerne "Kultur i Narvik kommune" på Facebook.

Designbilde med mønster i blått