Krisetiltak for norske bedrifter fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien.

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Blant annet avdragsutsettelse på lån, lavere renter, lavere krav til sikkerhet, oppstartsfinansiering, mm. Det er en rekke tiltak som snart vil være tilgjengelig på Innovasjon Norges sider, og vi i Futurum oppdaterer våre sider fortløpende.
Les mer...

Designbilde med mønster i blått