Krisetiltak for norske bedrifter fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien.

16.04.202009:38 Ann-Hege Lund

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Blant annet avdragsutsettelse på lån, lavere renter, lavere krav til sikkerhet, oppstartsfinansiering, mm. Det er en rekke tiltak som snart vil være tilgjengelig på Innovasjon Norges sider, og vi i Futurum oppdaterer våre sider fortløpende.
Les mer...

Designbilde med mønster i blått, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.