Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere, med inntekt over 0,75 G (ca 75.000,-) kan få kompensasjon av opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (ca 600.000,-) Gjelder de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere, med inntekt over 0,75 G (ca 75.000,-) kan få kompensasjon av opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (ca 600.000,-) Gjelder de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere.

Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn. Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.

Spørsmål og svar i forbindelse med korona-viruset, og hva som gjelder i din situasjon, finner du her: NAV. 

Designbilde med mønster i blått