Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere, med inntekt over 0,75 G (ca 75.000,-) kan få kompensasjon av opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (ca 600.000,-) Gjelder de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere.

16.04.202009:39 Ann-Hege Lund

Selvstendig næringsdrivende og frilansere, med inntekt over 0,75 G (ca 75.000,-) kan få kompensasjon av opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (ca 600.000,-) Gjelder de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere.

Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn. Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.

Spørsmål og svar i forbindelse med korona-viruset, og hva som gjelder i din situasjon, finner du her: NAV. 

Designbilde med mønster i blått, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.