Tiltak relatert til skatt og avgifter

Det er innført en rekke tiltak rundt skatt og avgifter, blant annet utsatte frister for forskuddskatt, reduserte satser for mva og arbeidsgiveravgift, endrede betalingsfrister, tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/19 osv.

Det er innført en rekke tiltak rundt skatt og avgifter, blant annet utsatte frister for forskuddskatt, reduserte satser for mva og arbeidsgiveravgift, endrede betalingsfrister, tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/19 osv.

Tiltakene administeres av Skatteetaten og beskrives her.

Designbilde med mønster i blått