Kompensasjons-ordning for næringslivet

Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet.

Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Forslaget skal behandles i Stortinget. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Det kan søkes om kompenasjonsordning her: https://kompensasjonsordning.no/

For mer informasjon om hva det kan søkes kompensasjon for: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Designbilde med mønster i blått