Statlig lånegaranti for likviditetslån

Sliter din bedrift med likviditet som følge av korona?
Staten har opprettet en lånegarantiordning.

Staten har besluttet følgende rammer for ordningen med garanterte likviditetslån:

  • Gjelder små og mellomstore bedrifter med færre enn 250 ansatte
  • Årlig omsetning under 500 millioner kroner
  • Samlet balanse under 450 millioner kroner
  • Ordningen gjelder bedrifter som opplever akutt likviditetsmangel som følge av Korona-utbruddet
  • Ordningen gjelder det som beskrives som «levedyktige bedrifter», det vil si bedrifter som ville vært lønnsomme dersom Korona-utbruddet ikke hadde inntruffet

Staten har gjort følgende begrensninger for størrelse og betingelser:

  • Lån inntil to ganger lønnskostnadene i 2019, eller 25 % av omsetningen i 2019
  • Lån inntil 50 millioner kroner
  • Nedbetalingstid på lån er maksimalt 3 år.
  • Lån skal, så langt det er mulig, ha samme betingelser som et tilsvarende lån under normale omstendigheter

Ordningen administreres av bankene. Ta kontakt med din bank for veiledning, eller søk via nettbank.