Omsetningstap i april 2020 pga korona? Nå kan du søke om kontantstøtte!

For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet. Fram til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall i mars.
I helgen åpnet ordningen for søknader for april.

Korona-situasjonen

– Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur.

Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

 

Forskriften for ordningen justeres samtidig, slik at enda flere skal kunne få tilskudd.

Endringene innebærer blant annet at egenandelen for bedriftene er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner, og at konsern må utpeke et foretak som  skal opplyse om konsernets eierstruktur.

Bedrifter som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan nå også regne nødvendige kostnader til dyrefôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Så langt har over 20.000 har fått innvilget tilskudd, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Rundt 8.500 har fått avslag.

Hovedpunktene i ordningen:
1. Ordningen gjelder alle norske virksomheter som driver kommersiell virksomhet og som har et omsetnings-tap på minst 30 % på grunn av Korona-krisen. Omsetningstapet vil for mars være 20 %. Det vil si at både aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskaper er omfattet.

2. Omsetningstap beregnes pr måned målt mot samme måned i 2019. Ordningen er i første omgang gjeldende for mars, april og mai, men kan forlenges dersom det er behov for det.

3. Bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for inntil 90 % sine faste kostnader, beregnet ut fra grad av omsetningstap.

4. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men som allikevel har hatt omsetningstap på grunn av krisen, kunne få kompensasjon for inntil 80 % av sine faste kostnader, beregnet ut fra grad av omsetningstap.

5. Regjeringen regner med å ha en søknadsportal klar til 17. april. Søknader vurderes elektronisk opp mot historisk rapporterte tall og blir automatisk godkjent hvis det ikke avdekkes store avvik. Man regner derfor med å kunne utbetale de første kompensasjonene siste uken i april.

For mer informasjon om hva som gjelder i din situasjon, les her: NAV