L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Vekstkraft i Ofoten

Vekstkraft i Ofoten skal skape et tettere og sterkere nettverk med aktører fra Narvik og de andre kommunene i Ofoten.

16.06.201615:43 Ann-Hege Lund

Kommunene i regionen har et spredt bosettingsmønster og delvis svakt næringsgrunnlag. Det nødvendig å få økt kunnskap om samspill mellom Narvik som senter i denne bo- arbeidsmarkedsregion og omlandet (de 4 øvrige kommunene).

Målet i første fase var å utarbeide en lokalt forankret strategi og tiltak for bedre samhandling i regionen. 

Narvik kommune har fått utarbeidet en helhetlig samfunnsanalyse utført av Analyse&Strategi i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø (ligger vedlagt). Analysen ligger til grunn i søknad om støtte til fase 2 av programmet, der strategiarbeid i Ofoten vil gjennomføres.


Det ble satt følgende mål for samfunnsanalysen: Identifisere flaskehalser og muligheter i samspillet mellom Narvik som regionsenter og resten av Ofoten, samt de øvrige kommunene imellom, som kan gi grunnlag for en målrettet handlingsplan for det videre arbeidet i fase II av programmet.

  • Identifisere utfordringer og fortrinn i den enkelte kommune
  •  Identifisere hindringer i samspillet mellom Narvik og omlandskommunene
  •  Identifisere hindringer og muligheter i regionen samlet sett.

I tillegg ble det gjort en tolkning:

  • Vektlegge anbefalinger og tiltak for fase to av utviklingsprogram for byregioner.
  • Hva kan og bør regionen prioritere i det videre arbeidet?

Hovedmål, delmål og fortolkning blir alle besvart i samfunnsanalysen.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map