Førstelinjetjeneste Innovasjon Norge

Futurum er Narvik kommunes førstelinjetjeneste og har bygget opp kunnskap og erfaring som etablerere trenger for å komme i gang.

Innovasjon Norge satser nå også på førstelinjetjenesten i kommunene for å komme tettere på og ha jevnlige møter og arrangementer lokalt. Futurum dekker arbeidstimene og utgiftene for denne tjenesten i Narvik kommune.

Klikk herhttp://www.innovasjonnorge.no/ for å lese mer om Innovasjon Norge på deres egne hjemmesider.