Førstelinjetjeneste Innovasjon Norge

Futurum er Narvik kommunes førstelinjetjeneste og har bygget opp kunnskap og erfaring som etablerere trenger for å komme i gang.

16.06.201615:53 Ann-Hege Lund

Innovasjon Norge satser nå også på førstelinjetjenesten i kommunene for å komme tettere på og ha jevnlige møter og arrangementer lokalt. Futurum dekker arbeidstimene og utgiftene for denne tjenesten i Narvik kommune.

Klikk herhttp://www.innovasjonnorge.no/ for å lese mer om Innovasjon Norge på deres egne hjemmesider.

, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.