L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Markedsføring, nettverksbygging og lobby

Futurum markedsfører Narvik kommune som bo- og etableringssted.

16.06.201615:54 Ann-Hege Lund

Futurum er synlig i lokalavisen og i regionale media, og profilerer Narvik gjennom næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt.

Futurum har besøk av politikere, bedrifter, representanter fra virkemiddelapparatet og andre som ønsker presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner.

Dette arbeidet er verdifull profilering og nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt.

Ta gjerne en titt på vår kalender for mer informasjon om hva som skjer!

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map