Markedsføring, nettverksbygging og lobby

Futurum markedsfører Narvik kommune som bo- og etableringssted.

Futurum er synlig i lokalavisen og i regionale media, og profilerer Narvik gjennom næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt.

Futurum har besøk av politikere, bedrifter, representanter fra virkemiddelapparatet og andre som ønsker presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner.

Dette arbeidet er verdifull profilering og nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt.

Ta gjerne en titt på vår kalender for mer informasjon om hva som skjer!