Maritim Service

Utvikling av maritim service med basis i skipsanløp Narvik. Narvik Havn KF og LKAB har i over 100 år vært vertskap for malmskip som laster jernmalm til kontinentale og oversjøiske havner.
Den verdiskapning som en skipshandel kan bidra til i lokalsamfunnet kan være betydelig. Rederiene som trafikkerer Narvik med ca. 200 skipsanløp i året, vil kunne ha behov for matforsyninger, service & vedlikehold navigasjon/pumper/elektro, vasking av skrog, maling, verktøy osv.

I over 100 år har LKABs malmskip trafikkert Narvik Havn. Disse skipene er den maritime livsnerven, og gjør at Narvik er Norges største tørrbulkhavn. Årlig er det ca. 200 skipsanløp av skip i størrelsesorden 75.000 DWT til 250.000 DWT.

I Nord-Norge er det malmaktivitet både i Mo i Rana og Kirkenes (forventes oppstart igjen), slik at antall skip i våre farvann er betydelig.

Felles for alle disse er at det er liten eller ingen verdiskapning knyttet til anløp, når en ser bort fra statlige og kommunale avgifter.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Ved anløp av Narvik var det fram til midten av 1980-tallet vanlig at skipene som anløp Narvik Havn fikk tilbud om forsyninger og ekstern service (sveisetjenester, mekaniske tjenester, o.l.).

Andre havnebyer i Europa har klart å etablere en ikke ubetydelig industri på betjening og service av skip, gjennom tilrettelegging av tjenester når skipene anløper havn.

Utvikling av et konsept for å ivareta dette, vil være viktig i forhold til;

  • Å utvikle renomme for Narvik Havn (fra her får man ingen ting til her fixer de det meste)
  • Å skape mest mulig omsetning for landbasert industri og servicenæring, ved skipsanløp
  • Å bygge kompetanse og nettverk i forhold behov og beslutningstagere.

 

Narvik, med sine vel 200 anløp av store skip, er et naturlig sted å begynne, markedet seiler jo på en måte inn til byen.

Utfordringen som vi har i forbindelse med økt verdiskapning fra malmskip er:

  • Uavklarte behov hos flåten, hva er behovet – hvordan blir dette løst i dag, og er det mulig å konkurrere på like vilkår
  • Vil utenlandske redere velge Narvik
  • Hva kan vi tilby?

 

Med unntak av fiskeflåten og i noen grad oljerelatert industri, er skipshandel og skip-supply noe som ikke skjer i Nord-Norge. Ved snuhavnoperasjoner, nå sist i Narvik/Evenes – kom det forsyninger av mat, bilkjørende fra Spania – ikke mindre enn 4 stk semier/anløp – kostnad minimum kr. 75.000,- pr semi.

Forprosjektet vil undersøke om det kan være grunnlag for å etablere en tjeneste som kan være et konkurransedyktig alternativ for rederiene, ikke bare bulk men også andre typer skip, f.eks turistskip.

 

Ann-Hege Lund