Miljøfyrtårnrapporter Futurum AS

Klima- og miljørapporten er et styringsverktøy for miljøarbeidet i Futurum AS.

Vi har valgt å bli sertifisert innen Miljøfyrtårn fordi vi ønsker å ta bærekraftansvar. Bærekraft bidrar til at vår bedrift blir mer lønnsom, og vi jobber kontinuerlig med konkrete forbedringer innen områder som blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, transport, energibruk mm. 

Gjennom Miljøfyrtårn har vi fått hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner, samtidig som vi bidrar til en grønnere fremtid.

Målsettingen er at vi skal dokumentere årlig forbedring av våre prestasjoner i denne rapporten. Klima- og miljørapporten fylles ut hvert år innen 1. april, under finner du lenke til vår rapport.

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/122361 

Illustrasjon
Logo Miljøfyrtårn