Næringsfaglig vurdering

Futurum er saksbehandler og foretar næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV og etablerere som er stønadsberettiget.

Futurum AS

NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift, innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. Futurum foretar gratis vurdering på vegne av Narvik kommune.

Illustrasjon
Illustrasjonsbilde NAV