Næringsfaglig vurderingHanne Winther

Hanne Winther

Prosjektansvarlig

Kontakt:
E-post: hanne@futurum.no 
Telefon: +47 90 94 80 31

Futurum er saksbehandler og foretar næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV og etablerere som er stønadsberettiget.

16.06.201615:54 Ann-Hege Lund

Futurum AS

NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift, innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. Futurum foretar gratis vurdering på vegne av Narvik kommune.

Illustrasjon
Illustrasjonsbilde NAV , click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.