L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Næringsfond Narvik kommune

Næringsfondet for 2020 er åpnet. Du kan nå registrere deg som bruker i Regionalforvaltning.no og søke om midler til ditt prosjekt!

Vi tar i mot søknader fortløpende inntil avsatte fondsmidler er tildelt. 

Næringsfondet
17.12.201812:05 Ann-Hege Lund

Næringsfondet

Fra 1. januar 2019 innførte Narvik kommune og Futurum nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her kan du sende inn søknader på støtteordninger som er utlyst på Regionalforvaltning.no.

Aktuelle ordninger finner du i menyen til høyre eller under Støtteordninger i toppmeny.

Du må registrere deg som søker før du kan søke. Registrerte søkere kan gå direkte til Logg inn i menyen til venstre.

Nye brukere må registrere seg under "Registrering" i menyen til venstre i Regionalforvaltning.

  1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som foretak, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el.l.
  2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privatperson.
  3. Velg fylke: Nordland
  4. Velg støtteordning: Kommunalt næringsfond Narvik kommune

Søknader som sendes inn til Narvik kommune eller Futurum utenom fagportalen Regionalforvaltning.no vil ikke bli behandlet.

Vedtekter:
Vedtektene til næringsfondet finner du til venstre på siden.

Søknadsfrister:

2020: Åpnet 28. januar 2020.

Vi tar i mot søknader fortløpende inntil avsatte fondsmidler er tildelt. 

Har du spørsmål til opprettelse av bruker eller til søknaden, kan du ta kontakt med: Futurum AS |E-post: futurum@futurum.no |Tlf 769 67 300 | www.futurum.no

Vedtekter Narvik kommunes næringsfond 2020
Ann-Hege Lund
Rådhuset Narvik kommune

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map