L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Maritim Service Narvik

Eksisterer det et grunnlag for etablering av et eller flere selskap basert på maritime servicefunksjoner og ny forretningsutvikling?

Les rapporten
06.02.201713:16 Ann-Hege Lund

Bedrifter i og rundt Narvik Havn bør kunne ha et potensiale for å tilby sine tjenester til skip som anløper havna. Narvik Havn er Norges største havne målt i tonnasje, og det er p.t. ikke tilbud om leveringer av hverken varer eller tjenester. Forprosjektet skal avdekke om det kan være et marked for å etablere et selskap basert på tilbud om maritime servicefunksjoner.

Rapporten kan enten lastes ned i pdf eller leses i sin helhet her.

Maritim Service Narvik
Ann-Hege Lund
Malmbåt på Narvik havn

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map