Maritim Service Narvik

Eksisterer det et grunnlag for etablering av et eller flere selskap basert på maritime servicefunksjoner og ny forretningsutvikling?

Les rapporten

Bedrifter i og rundt Narvik Havn bør kunne ha et potensiale for å tilby sine tjenester til skip som anløper havna. Narvik Havn er Norges største havne målt i tonnasje, og det er p.t. ikke tilbud om leveringer av hverken varer eller tjenester. Forprosjektet skal avdekke om det kan være et marked for å etablere et selskap basert på tilbud om maritime servicefunksjoner.

Rapporten kan enten lastes ned i pdf eller leses i sin helhet her.

Maritim Service Narvik

Ann-Hege Lund
Malmbåt på Narvik havn i solnedgang