Ofotbanen - Nord-Norges grønne transportkorridor

Ofotbanen - grønn transport av sjømat mot sør og dagligvarer mot nord.
Narvik er det største og raskest voksende transportknutepunktet i Nord-Norge i følge den nasjonale godsanalysen. Alle typer gods øker på Ofotbanen – sjømat, dagligvarer, malm og mineraler til svensk industri. Investeringer på Ofotbanen er den mest lønnsomme investeringen i banesektoren i Norge fram mot 2029.

Les brosjyren
08.02.201714:50 Ann-Hege Lund

Det slår de statlige transportetatene fast i plangrunnlaget til neste Nasjonale transportplan. To milliarder kroner foreslås til utbygging av dobbeltspor på én tredjedel av strekningen. Den første parsellen dobbeltspor på norsk side vil gå i tunnel gjennom det mest værharde fjellplatået på strekningen og vil gjøre den viktige korridoren mindre sårbar.

Brosjyren kan lastes ned eller leses online her.

Illustrasjonsbilde - kart over Nord-Norge, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.