Forsvaret 2020

Forsvaret kraftsamler i Ofoten med Evenes flystasjon som nav. For å legge til rette for denne etableringen og for å sikre en maksimal kapitalisering på Stortingets beslutning ønsker Ofoten Regionråd å iverksette prosjektet Forsvaret 2020.

15.06.201712:45 Ann-Hege Lund

Forsvaret kraftsamler i Ofotregionen med Evenes flystasjon som nav. For å legge til rette for denne etableringen og for å sikre en maksimal kapitalisering på Stortingets beslutning ønsker Ofoten Regionråd å iverksette prosjektet Forsvaret 2020.

Regionrådet ønsker at prosjektet skal fremstå som et samlet koblingspunkt mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Prosjektet planlegges gjennomført over 3 år og har en kostnadsramme på 4,6 MNOK. Regionrådet er prosjektets eier og Futurum er prosjektleder.

Morten Hanche/Forsvaret
Illustrasjonsbilde - F16 i lufta, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.