Om Forsvaret 2020

Forsvaret kraftsamler i Ofoten med Evenes flystasjon som nav. For å legge til rette for denne etableringen og for å sikre en maksimal kapitalisering på Stortingets beslutning ønsker Ofoten Regionråd å iverksette prosjektet Forsvaret 2020.

Forsvaret kraftsamler i Ofotregionen med Evenes flystasjon som nav. For å legge til rette for denne etableringen og for å sikre en maksimal kapitalisering på Stortingets beslutning ønsker Ofoten Regionråd å iverksette prosjektet Forsvaret 2020.

Regionrådet ønsker at prosjektet skal fremstå som et samlet koblingspunkt mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Prosjektet planlegges gjennomført over 3 år og har en kostnadsramme på 4,6 MNOK. Regionrådet er prosjektets eier og Futurum er prosjektleder.

Morten Hanche/Forsvaret
Illustrasjonsbilde - F16 i lufta