L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Invitasjon til kurs i PLP – Kompetansehevingskurs | Bli god på prosjektstyring!

Vi tilbyr gratis PLP-kurs! Er du prosjektleder? Eller ønsker du å bli det? Lær praktisk prosjektledelse med oss!

30.11-01.12
22.09.201713:07 Ann-Hege Lund

Futurum inviterer til kurs i prosjektleder-prosessen. Dette todagers-kurset gir grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP.

Kurset er gratis og tilbys som et ledd i Utviklingsprogram Narvikregionen del II. 

Vi tilbyr kurset fordi arbeidet med prosjekt gjerne er avvikende fra det daglige arbeidet. Det viser seg ofte at medarbeidere i prosjekter arbeider bedre og mer strukturert sammen når de har en felles forståelse for prosjektprosesser.

PLP (Prosjektlederprosessen)

Med PLP får du innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

PLP-kurs

PLP-kurset består av et todagers kurs i utviklingsevne, og passer for ledere, prosjektansvarlige, prosjektledere og prosjektmedarbeidere.

Sted: Scandic Hotel Narvik

Dato: torsdag 30. november og fredag 1. desember

Klokkeslett: Torsdag 09:00 - 17:00 | Fredag 09:00 - 15:00

Parkering: Parkhallen

Lunsj er inkludert begge dagene.

Merk! Maks antall plasser 15 stk – først til mølla!

Påmeldingen er bindende. Ved uforutsette hendelser – gi beskjed i god tid slik at andre kan få plassen din!

Kurset er fullbooket.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map