L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Utlyst konkurranse

Evenes Flystasjon - Forsvarsbygg har nå lyst ut konkurransen på Kontor- og anleggshotell

Forsvaret 2020
17.10.201708:50 Ann-Hege Lund

Forsvarsbygg har nå lyst ut konkurransen på etablering og drift av Anleggshotell og kontormoduler.

Kontraktens hovedformål er levering av:

  • Kontor, Kantine, lomp/spiserom og overnatting for entreprenører og andre brukere (herunder ansatte i Forsvaret)

All kostnadsdekning og fortjeneste på denne delen av kontrakten må leverandøren skaffe seg gjennom betaling direkte fra brukerne av tjenestene. Reservasjon av innkvartering, avrop av kontorplasser, lomp/spiserom og betaling for tjenestene være et forhold mellom leverandøren og den enkelte entreprenør/bruker.

 

  • Kontor for Forsvarsbygg og Forsvarsbyggs rådgivere

Det skal etableres et eget byggherrekontor som skal benyttes av byggherrens egne ansatte samt innleide rådgivere. Byggherrekontoret skal så lenge det leies av Forsvarsbygg forvaltes, driftes og vedlikeholdes av leverandøren. Under konkurransen kan det bli aktuelt at Forsvarsbygg bestiller byggherrekontoret som et avbetalingskjøp.

Utlysningen, som beskriver tidsrom, kapasitet, plassering, prinsippskisser mm, ligger på Doffin. Tilbusdfrist 13. november 2017 kl 1200.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-127120

 

Legg merke til at deler av konkurransegrunnlaget er begrenset iht Sikkerhetsloven. For å få lese disse delene må personell fra aktuell tilbyder være autorisert, og møte opp på Forsvarsbyggs lokaler på Evenes Flystasjon eller Oslo.

Skisser anleggshotell Evenes R01
Skisser anleggshotell Evenes R02
Skisser anleggshotell Evenes R03
Skisse Forsvarsbygg

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map