L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Finland vurderer Narvik

Finland ser blant annet mot Narvik når de skal peke ut en isfri havn i Norge.

Ofotbanealliansen
17.10.201715:52 Ann-Hege Lund

Narvik og regionens beliggenhet er knyttet til Sverige og Finland med vei og jernbane. Dette betyr at det nord-svenske og nord-finske markedet ligger godt tilgjengelig. Gode transport-årer fra Sverige og Finland på Nordkalotten mot Narvik Havn, utgjør en mulighet for å snu deler av godsstrømmen som i dag går over Gøteborg Havn til å kanaliseres over Narvik Havn.

 

Narvik Havn fikk i 2005 status som «Motorways of the Sea»-havn i EU-systemet. I Norge er det kun Oslo som har denne statusen i tillegg til Narvik.

Se hele artikkelen som var publisert i Fremover 17.10.13

Ragnar Bøifot/Fremover

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map