L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Utlyst konkurranse kontorbygg

Forsvarsbygg har nå lyst ut en ny konkurranse på Evenes. Det skal bygges kontorbygg som skal brukes av Forsvarsbygg, først av de som jobber med Kampflybase, deretter av driftsorganisasjonen i Region Hålogaland.

Forsvaret 2020
20.10.201713:45 Ann-Hege Lund

Utlyst konkurranse – Permanent kontorbygg

Bygget er på ca 580 m2, fordelt på to etasjer, og skal romme 6 cellekontorer, landskap med 18 kontorplasser, 3 mindre og 2 større møterom. Støttefunksjoner som resepsjon, arkiv, lager, kopi, wc og  garderober skal også etableres. Største møterom skal kunne romme 20 personer og kunne deles inn i to mindre møterom med skillevegg.

Bygget skal føres opp med bærende konstruksjon i stål og betong. Kjernen som inneholder trapp og heis plass-støpes på stedet. Ytre bæresystem bygges opp med stålsøyler i yttervegg, som bærer et plass-støpt dekke som spenner mellom yttervegg og betongkjerne.

 

Oppstart for byggingen er satt til mars 2018, og skal ferdigstilles innen 3. desember 2018.

 

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud er 17. november 2017, kl 12:00

 

Utlysningen finnes her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-077586

Forsvarsbygg

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map