Tilbudsfrist utløpt - Kontorbygg

Forsvarsbygg har nå lyst ut en ny konkurranse på Evenes. Det skal bygges kontorbygg som skal brukes av Forsvarsbygg, først av de som jobber med Kampflybase, deretter av driftsorganisasjonen i Region Hålogaland.

Forsvaret 2020

Utlyst konkurranse – Permanent kontorbygg

Bygget er på ca 580 m2, fordelt på to etasjer, og skal romme 6 cellekontorer, landskap med 18 kontorplasser, 3 mindre og 2 større møterom. Støttefunksjoner som resepsjon, arkiv, lager, kopi, wc og  garderober skal også etableres. Største møterom skal kunne romme 20 personer og kunne deles inn i to mindre møterom med skillevegg.

Bygget skal føres opp med bærende konstruksjon i stål og betong. Kjernen som inneholder trapp og heis plass-støpes på stedet. Ytre bæresystem bygges opp med stålsøyler i yttervegg, som bærer et plass-støpt dekke som spenner mellom yttervegg og betongkjerne.

 

Oppstart for byggingen er satt til mars 2018, og skal ferdigstilles innen 3. desember 2018.

 

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud er 17. november 2017, kl 12:00

 

Utlysningen finnes her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-077586

Forsvarsbygg
Oversiktsbilde Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes